Nano Machine

4.5

เรตติ้ง

Average 4.5 / 5 out of 26

อันดับ

8th, it has 47 monthly views

Author(s)

Achitaka

Artist(s)

Mijimura, Natakiwa

Genre(s)

Action, Comedy, Shounen

Type

Comedy, Shounen, Action, School life

Tag(s)

Achitaka, Hajime

Release

1908

Status

OnGoing

เรื่องย่อ

หลังจากถูกดูถูกเหยียดหยามและทำให้ชีวิตตกอยู่ในอันตรายเด็กกำพร้าจากลัทธิปีศาจชอนโย – อุนได้มาเยี่ยมโดยไม่คาดคิด – อุนซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ชีวิตของ Cheon Yeo-Woon หลังจากเปิดใช้งาน เรื่องราวการเดินทางของชอนยอ – อุนในการข้ามผ่านลัทธิปีศาจและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดเพิ่งเริ่มต้นขึ้น

ตอนล่าสุด

Volume 1

ตอนที่ 131

20 พฤศจิกายน 2022

ตอนที่ 130

12 พฤศจิกายน 2022

ตอนที่ 129

06 พฤศจิกายน 2022

ตอนที่ 128

31 ตุลาคม 2022

ตอนที่ 127

31 ตุลาคม 2022

ตอนที่ 126

31 ตุลาคม 2022

ตอนที่ 125

31 ตุลาคม 2022

ตอนที่ 124

18 ตุลาคม 2022

ตอนที่ 123

10 ตุลาคม 2022

ตอนที่ 122

27 กันยายน 2022

ตอนที่ 121

19 กันยายน 2022

ตอนที่ 120

06 กันยายน 2022

ตอนที่ 119

30 สิงหาคม 2022

ตอนที่ 118

20 สิงหาคม 2022

ตอนที่ 117

13 สิงหาคม 2022

ตอนที่ 116

01 สิงหาคม 2022

ตอนที่ 115

28 กรกฎาคม 2022

ตอนที่ 114

28 กรกฎาคม 2022

ตอนที่ 113

26 กรกฎาคม 2022

ตอนที่ 112

03 กรกฎาคม 2022

ตอนที่ 111

29 มิถุนายน 2022

ตอนที่ 110

28 มิถุนายน 2022

ตอนที่ 109

28 มิถุนายน 2022

ตอนที่ 108

28 มิถุนายน 2022

ตอนที่ 107

28 มิถุนายน 2022

ตอนที่ 106

17 มิถุนายน 2022

ตอนที่ 105

17 มิถุนายน 2022

ตอนที่ 104

12 พฤษภาคม 2022

ตอนที่ 103

12 พฤษภาคม 2022

ตอนที่ 102

12 พฤษภาคม 2022

ตอนที่ 101

12 พฤษภาคม 2022

ตอนที่ 100

12 พฤษภาคม 2022

ตอนที่ 99

07 เมษายน 2022

ตอนที่ 98

07 เมษายน 2022

ตอนที่ 98 April Fools

07 เมษายน 2022

ตอนที่ 97

07 เมษายน 2022

ตอนที่ 96

07 เมษายน 2022

ตอนที่ 95

07 เมษายน 2022

ตอนที่ 94

28 กุมภาพันธ์ 2022

ตอนที่ 93

28 กุมภาพันธ์ 2022

ตอนที่ 92

18 กุมภาพันธ์ 2022

ตอนที่ 91

09 กุมภาพันธ์ 2022

ตอนที่ 90

30 มกราคม 2022

ตอนที่ 89

25 มกราคม 2022

ตอนที่ 88

19 มกราคม 2022

ตอนที่ 87

18 มกราคม 2022

ตอนที่ 86

03 มกราคม 2022

ตอนที่ 85

02 มกราคม 2022

ตอนที่ 84

21 ธันวาคม 2021

ตอนที่ 83

10 ธันวาคม 2021

ตอนที่ 82

06 ธันวาคม 2021

ตอนที่ 81

29 พฤศจิกายน 2021

ตอนที่ 80

29 พฤศจิกายน 2021

ตอนที่ 79

28 พฤศจิกายน 2021

ตอนที่ 78

13 พฤศจิกายน 2021

ตอนที่ 77

07 พฤศจิกายน 2021

ตอนที่ 76

07 พฤศจิกายน 2021

ตอนที่ 75

07 พฤศจิกายน 2021

ตอนที่ 74

12 ตุลาคม 2021

ตอนที่ 73

12 ตุลาคม 2021

ตอนที่ 72

10 ตุลาคม 2021

ตอนที่ 71

10 ตุลาคม 2021

ตอนที่ 70

09 ตุลาคม 2021

ตอนที่ 69

06 ตุลาคม 2021

ตอนที่ 68

30 กันยายน 2021

ตอนที่ 67

23 กันยายน 2021

ตอนที่ 66

04 กันยายน 2021

ตอนที่ 65

03 กันยายน 2021

ตอนที่ 64

23 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 63

21 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 62

14 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 61

13 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 60

12 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 59

10 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 58

09 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 57

09 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 56

07 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 55

06 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 54

06 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 53

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 52

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 51

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 50

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 49

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 48

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 47

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 46

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 45

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 44

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 42

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 41

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 40

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 39

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 38

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 37

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 36

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 35

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 34

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 33

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 32

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 31

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 30

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 29

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 28

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 27

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 26

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 25

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 24

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 23

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 22

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 21

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 20

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 19

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 18

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 17

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 16

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 15

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 14

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 13

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 12

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 11

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 10

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 9

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 8

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 7

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 6

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 5

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 4

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 3

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 2

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 1

04 สิงหาคม 2021

ตอนที่ 0

04 สิงหาคม 2021